Вакантні посади

Відповідно до прийнятого рішення Тарновецької сільської ради. Внесено зміни у структуру виконавчого комітету Тарновецької сільської ради. У відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Тарновецької сільської ради.

Тарновецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

1.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тарновецької сільської ради -1 ставка

2.  Спеціаліст 1 категорії (Інженер-землевпорядник). 1-ставка

3. Прибиральник службових приміщень 0.5 ставки

Заяви приймаютья у встановленому Законодавством порядку у приміщенні сільської ради. 

03.07.2019 року                                                       Виконавчий комітет.

 

 

Відповідно до прийнятого рішення Тарновецької сільської ради. Внесено зміни у структуру виконавчого комітету Тарновецької сільської ради. У відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Тарновецької сільської ради.

Тарновецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

1.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тарновецької сільської ради -1 ставка

2.  Спеціаліст 1 категорії (Інженер-землевпорядник). 1-ставка

3. Прибиральник службових приміщень 0.5 ставки

03.06.2019 року                                                       Виконавчий комітет.

 

 

Відповідно до прийнятого рішення Тарновецької сільської ради. Внесено зміни у структуру виконавчого комітету Тарновецької сільської ради. У відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Тарновецької сільської ради.

Тарновецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

1.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тарновецької сільської ради -1 ставка

2.  Спеціаліст 1 категорії (Інженер-землевпорядник). 1-ставка

3. Прибиральник службових приміщень 0.5 ставки

19.10.2018 року                                                       Виконавчий комітет.

 

 

Відповідно до прийнятого рішення Тарновецької сільської ради. Внесено зміни у структуру виконавчого комітету Тарновецької сільської ради. У відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Тарновецької сільської ради.

Тарновецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

1.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тарновецької сільської ради -1 ставка

2. Спеціаліст 1 категорії  (з військового обліку та реєстрації).-1 ставка

3. Спеціаліст 1 категорії (Інженер-землевпорядник). 1-ставка

4. Прибиральник службових приміщень 0.5 ставки

06.07.2018 року                                                       Виконавчий комітет.

 

 

Відповідно до прийнятого рішення Тарновецької сільської ради. Внесено зміни у структуру виконавчого комітету Тарновецької сільської ради. У відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Тарновецької сільської ради.

1.Заступник сільського голови з питань виконавчого комітету.

2. Діловод.

 

У К Р А Ї Н А

ТАРНОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма  (позачергова)  сесія

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  24 жовтня 2016 року                                                       №  184 - 8 -VII  Тарнівці

 

Про затвердження Порядку проведення

Конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 

       Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року   № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та наказу Головного управління державної служби України та Української   Академії  державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», Тарновецька сільська рада вирішила:

 

  1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Тарновецькій сільській раді (додається). 
  2. Питання до конкурсу розробляються відповідно до професійного спрямування за вакантною посадою та затверджуються розпорядженням сільського голови. 
  3. Контроль за виконанням покласти на голову  постійно діючої комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                                            В. Шоля

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тарновецької сільської ради

сьомого скликання №  184 - 8 -VII

 від 24 жовтня 2016 року     

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

в Тарновецькій сільській раді

 

Загальні положення 

                 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування   третьої-сьомої категорій (далі - конкурс),  крім випадків,  коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

                 2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен  забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу  до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

                 3. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних посад  розпорядженням сільського голови,  який  здійснює  призначення  на посаду  посадової особи місцевого самоврядування,  утворюється  конкурсна  комісія  у складі голови, секретаря і членів комісії.

                 Очолює  конкурсну  сільський голова . До   складу   конкурсної   комісії  входять секретар сільської ради (секретар виконавчого комітету)  та   представники окремих структурних  підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

                 4. Переведення  на  рівнозначну  або  нижчу  посаду  в сільській раді,  а  також  просування  по   службі   посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу 

                 5. Умови  проведення  конкурсу  відповідно до цього Порядку  визначаються  сільським головою,  який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

                 Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади.

                 6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

       досягли встановленого    законодавством    граничного  віку перебування на державній службі;

       визнані в установленому порядку недієздатними;

       мають судимість,   що   є   несумісною  із  зайняттям  посади державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування;

       у разі   прийняття    на    службу    будуть    безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

       позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому законом порядку на визначений термін;

       в інших випадках, установлених законами.

                 7. Особи, які подали необхідні документи до сільської ради для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

                 8. Конкурс проводиться поетапно:

       1) публікація  оголошення  виконавчим комітетом сільської ради  про проведення конкурсу в пресі або поширення  його  через  інші  засоби  масової інформації;

       2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

       3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс 

                 9. Виконавчий комітет сільської ради  зобов'язаний опублікувати оголошення  про  проведення  конкурсу  в пресі  або  поширити  його  через  інші  офіційні  засоби  масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

                 10. В  оголошенні  про  проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

       1) найменування  державного  органу   із   зазначенням   його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

       2) назви   вакантних   посад  із  зазначенням,  що  додаткова інформація щодо основних  функціональних  обов'язків,  розміру  та умов оплати праці надається секретарем міської ради;

       3) основні вимоги до кандидатів,  визначені  виконавчим комітетом міської ради згідно  з  типовими  професійно-кваліфікаційними  характеристиками посад державних службовців;

       4) термін  прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

       В оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

                 11. При   заміщенні   вакантних  посад,  призначення  на  які відповідно  до  законів,  актів  Президента  України  та  Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4  цього  Порядку  в  межах  сільської ради конкурс не оголошується.

 

 

 

 

 

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

                 12. Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до конкурсної комісії міської ради такі документи:                                                     

       заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

       заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними додатками;

       дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

       копії документів  про  освіту,  засвідчені  нотаріально  чи в іншому встановленому законодавством порядку;

       відомості про доходи та  зобов'язання  фінансового  характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

       копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

       Особи, які  працюють  в сільській раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

                 13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,  досвіду  роботи,  професійного  рівня  і репутації (копії документів  про  підвищення  кваліфікації,  присвоєння   наукового ступеня або вченого звання,  характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

                 14. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання яких не передбачено законодавством.

                 15. Секретар сільської ради  перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду.

                 16. Особи,  документи  яких  не   відповідають   встановленим вимогам,  за  рішенням  голови  конкурсної  комісії до конкурсу не допускаються,  про  що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обґрунтуванням.

                 Якщо кандидат   наполягає  на  участі  у  конкурсі  за  даних обставин,  він  допускається  до  конкурсу,  а  остаточне  рішення приймає конкурсна комісія.

                 17. Подані   документи   і   матеріали   конкурсної   комісії зберігаються у секретаря сільської ради.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів 

                 18. Іспит  проводиться конкурсною комісією сільської ради з метою  об'єктивної  оцінки  знань  і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

                 19. Секретар сільської ради  за  погодженням  з  головою  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

                 20. Під  час  іспиту перевіряються знання Конституції України,  Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  та  «Про боротьбу з корупцією», а також законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень органів місцевого самоврядування.

                 21. Загальний   порядок   проведення   іспиту  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад  державних  службовців   затверджено наказом Головного управління державної служби України та  Української   Академії  державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84  «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

                 22. Порядок проведення іспиту у сільській раді та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень  сільської ради   та   її структурних підрозділів затверджується сільським головою  відповідно до цього  Порядку  та  Загального порядку  проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

                 23. Кандидати,  які  не  склали   іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

                 24. Конкурсна    комісія   на   підставі   розгляду   поданих документів,  результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

                 25. Інші кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були відібрані для призначення на посади,  у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані  для  зарахування  до кадрового  резерву  в  сільській раді і  протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  повторного конкурсу.

                 Якщо за  результатами  конкурсу  не  відібрано   жодного   з кандидатів  для  призначення на посаду,  конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

                 26. Якщо  жоден  з  кандидатів  не  рекомендований конкурсною комісією  для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

                 27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

                 28. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

                 У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

                 29. Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і подається   сільському голові  не  пізніше  ніж  через  два  дні  після голосування.  Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

                 30. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

                 31. Рішення про призначення на посаду посадової особи та зарахування  до  кадрового  резерву  приймає  сільський голова голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

                 32. Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові   протягом   трьох   днів   після ознайомлення з цим рішенням.

                 33. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.    

 

 

 

Сільський голова                                                         В.Шоля

Картинки по запросу погода синоптик

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *